Hospodaření mš


Novelou zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat a zveřejňovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje jeji zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky  následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.  

Soubory ve formátu PDF ke stažení :

Hospodaření MŠ