Malí, ale společně silní ! 

 

   

 

Mateřská školka Vora realizuje v partnerství s mateřskou školkou Mähring (Bavorsko) - Kinderhaus Mähring Dorfpiraten - projekt pod názvem Malí, ale společně silní!

Tento projekt obou školek byl společně připravován již od roku 2016 a jeho cílem je pokračování
a prohlubování přátelství, které bylo vytvořeno díky pravidelným setkáváním a společným akcím.

Obsahem projektu je oboustranná výuka jazyků pro děti i dospělé, společná setkávání, činnosti, výlety, oslavy – plán aktivit je plný zajímavých akcí. Díky projektu budou také vybudovány dvě tematické zahrady – u naší mateřské školky zahrada „Porozumění“, u mateřské školky v Mähringu zahrada „Přátelství“. Na tvorbě zahrad se budou přiměřeným způsobem podílet i děti a jejich rodiče – výrobou jednoduchých předmětů, údržbou zařízení a zahrady. Společné aktivity na zahradách přispějí k bližšímu poznávání našich přátel a jejich kultury a budou příležitostí pro praktické využití nabytých jazykových znalostí.  

Několik údajů k projektu:

Název projektu: Malí, ale společně silní!

Žadatel: Obec Mähring / Bavorsko

Partner: Město Mariánské Lázně

Číslo projektu: 172

Poskytovatel finančního příspěvku: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Termín realizace: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2020

Rozpočtované náklady: 44 000 Eur / ca. 1 144 000 Kč

Předpokládaná výše finančního příspěvku: 85 % Evropská unie, 5 % MMR ČR

banner_eu piraten_vora

 

  • Tisková zpráva k zahájení obnovy zahrady u MŠ Vora v Mariánských Lázních (28.6.2018)
  • Soubor ke stažení