Představení školy


Na okraji Mariánských Lázní při výjezdu na Plzeň, v tiché části panelového sídliště Vora, sídlí mateřská škola Vora. Proč právě Vora? Vysvětlení je jednoduché. Tento název vznikl v dávné minulosti, kdy se v této lokalitě nenacházely panelové domy, ale pouze voraniště. Proto se také takto nazývá i panelové sídliště.

Mateřská škola má dvě části: dětský a hospodářský pavilon, kde v roce 2014 byla stavebními úpravami vybudována  třída Soviček pro děti ve věku 2-3 let.  V dětském pavilonu jsou dvě třídy. V přízemí je to třída Rosniček. Tuto třídu navštěvují děti od 4,5 do 7 let. A v prvním patře je to třída Medvíďat. Tuto třídu navštěvují děti od 3 do 5 let. Obě budovy jsou spojeny stavebním krčkem.  

Nižší budova je budova hospodářská. Zabezpečuje provozní chod mateřské školy. Nachází se zde hlavní kuchyně, kanceláře, prádelna, skladové místnosti.

Solupracujeme s SPC Hamrníky, detašované pracoviště Karlovy Vary, s logopedkou, ZUŠ Mar.Lázně. Také spolupracujeme s mateřskou školou Kindregarten der Marktgemeinde Mahring-Groskonreuth.

Naše mateřská škola je zaměřena na výtvarnou a pracovní výchovu.